Menu Menu

Կրծքազարդ «Ետ դեպի ակունքներ»

Unique artwork, available in 1 piece Unique artwork, available in 1 piece

Price:

$ 139,66
Shipping Shipping Cost to Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (ԱՄՆ): Free shipping
  • Availability: Out of stock
Worldwide Safe Shipping
Worldwide Safe Shipping Learn More
Quality Check Before Shipment
Quality Check Before Shipment Learn More
We ensure the quality of every product before shipment.
Trackable Orders
Trackable Orders Learn More
Stay informed with order tracking throughout the shipping process.
14 Days Satisfaction Guarantee
14 Days Satisfaction Guarantee Learn More
If you're not satisfied, we offer a 14-day guarantee for your peace of mind.
Details
Product ID:
T04555
Category name:
Characteristics
Քաշ:
25 գր / 0.06 ֆունտ
Երկարություն:
7 սմ / 2.76 դյույմ
Լայնություն:
5 սմ / 1.97 դյույմ
Քարեր:
վանակատ
Մետաղ:
մետաղների խառնուրդ
Other Works of Artist
մետաղների խառնուրդ
10 x 4 սմ / 3.94 x 1.57 in
$ 121,88
մետաղների խառնուրդ
քրիզոլիտ
$ 144,73
մետաղների խառնուրդ, պղինձ
12 x 5,5 սմ / 4.72 x 2.17 in
$ 104,11
մետաղների խառնուրդ
վանակատ
$ 101,57
մետաղների խառնուրդ
վանակատ
$ 111,73
մետաղների խառնուրդ
հուլունքներ
$ 114,26
մետաղների խառնուրդ
վանակատ
$ 685,56
մետաղների խառնուրդ
վանակատ
$ 233,60
մետաղների խառնուրդ
հուլունքներ
$ 119,34

The product has been successfully added

Stock quantity is not enough