Menu Menu

«Շղարշված Տիտան» - 2023 թ․

Unique artwork, available in 1 piece Unique artwork, available in 1 piece

Price:

$ 931,86
Shipping Shipping Cost to Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (ԱՄՆ): Free shipping
Estimated shipping time: 15 - 25 Days Shipping info
  • Availability: In stock
Worldwide Safe Shipping
Worldwide Safe Shipping Learn More
Quality Check Before Shipment
Quality Check Before Shipment Learn More
We ensure the quality of every product before shipment.
Trackable Orders
Trackable Orders Learn More
Stay informed with order tracking throughout the shipping process.
14 Days Satisfaction Guarantee
14 Days Satisfaction Guarantee Learn More
If you're not satisfied, we offer a 14-day guarantee for your peace of mind.
Details
Product ID:
T02035
Category name:
Characteristics
Նյութ:
երկաթ, պլեքսիգլաս
Քարեր:
Բազալտ
Լայնություն:
22 սմ / 8.66 դյույմ
Բարձրություն:
26 սմ / 10.24 դյույմ
Խորություն:
17 սմ / 6.69 դյույմ
Other Works of Artist
«Պիոներ» - 2023 թ․ New
երկաթ, տուֆ, պեռլիտ
46 x 14 x 24 սմ / 18.11 x 5.51 x 9.45 in
$ 761,74
«Իմը» - 2023 թ․ New
երկաթ, Բազալտ
40 x 13 x 13 սմ / 15.75 x 5.12 x 5.12 in
$ 848,07
«Ընտրություն» - 2021 թ․ New
Երկաթ, կերամիկա, Բետոն
29 x 29 x 14 սմ / 11.42 x 11.42 x 5.51 in
$ 677,95
«Տան շնորհը» - 2022 թ․ New
երկաթ, Բետոն
62 x 31 x 15 սմ / 24.41 x 12.20 x 5.91 in
$ 848,07
«Հայացք հորիզոնին» - 2021 թ․ New
լատուն, տուֆ
53 x 12 x 19 սմ / 20.87 x 4.72 x 7.48 in
$ 507,83
«Հավակնություններ» - 2021 թ․ New
երկաթ, Տրավերտին, բետոն
23 x 30 x 27 սմ / 9.06 x 11.81 x 10.63 in
$ 424,04
«Ցուլ» - 2020 թ․ New
պղինձ
32 x 22 x 45 սմ / 12.60 x 8.66 x 17.72 in
$ 931,86
«Սիմֆոնիա» - 2020 թ․ New
երկաթ, տուֆ
44 x 27 x 14 սմ / 17.32 x 10.63 x 5.51 in
$ 1,185,77
«Հարգանք» - 2023 թ․ New
երկաթ, լատուն, Բազալտ
29 x 16 x 13 սմ / 11.42 x 6.30 x 5.12 in
$ 677,95
«Խոնարհում» - 2021 թ․ New
երկաթ, տուֆ
41 x 27 x 18 սմ / 16.14 x 10.63 x 7.09 in
$ 761,74
«Երազանքները՝ ժողովելիս» - 2023 թ․ New
երկաթ, տուֆ
33 x 28 x 11 սմ / 12.99 x 11.02 x 4.33 in
$ 848,07
«Տոնական ճախրանք» - 2023 թ․ New
երկաթ, Բազալտ
50 x 32 x 12 սմ / 19.69 x 12.60 x 4.72 in
$ 931,86

The product has been successfully added

Stock quantity is not enough